fbpx

Jogi nyilatkozat

1.     Szolgáltató

Név: Szan – Acsa Bt.

Levelezési cím: Acsa, Szőlő út 1, 2683

2.     Felhasználók

Felhasználónak minősül mindenki, aki a https://lucysdesign.hu weboldalt, illetve annak bármely elemét meglátogatja. A Felhasználók az oldal látogatásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével elfogadják a jelen Jogi Nyilatkozatban leírt feltételeket.

3.     Szolgáltatás

A Szolgáltató a https://lucysdesign.hu domain név alatt üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) esküvői dekor táblákkal, kiegészítőkkel kapcsolatos tartalmakat tesz közzé, illetve árajánlatkérést és eszköz bérlési lehetőséget biztosít a Felhasználóknak.

4.     Szolgáltatás célja

A Weboldal célja, hogy a Felhasználókat tájékoztassa az előző pontban leírt szolgáltatással kapcsolatban.

5.     A Weboldal tartalmára vonatkozó rendelkezések

5.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor módosíthassa, akár előzetes figyelmeztetés nélkül meg is szüntesse. A Szolgáltató jogosult továbbá a Weboldal megjelenésének és működésének megváltoztatására, illetve a szolgáltatás leállítására vagy ideiglenes szüneteltetésére.

5.2. A szolgáltató jogosult a Weboldal bármely részén hirdetést elhelyezni. A Szolgáltató által elhelyezett hirdetések a Weboldalon megjelölésre kerülnek.

6.     Felelősségvállalás, kártérítés

6.1. A Szolgáltató nem garantálja a Weboldal 100%-os hibamentes működését, és nem vállal felelősséget a szolgáltatásnyújtásra használt infrastruktúra – ideértve a hardver- és szoftverelemeket – a szolgáltatás nyújtás céljának megfelelő hibamentes működésért. Ennek értelmében nem felel a hardver- és szoftverhibákért, illetve az esetlegesen azokból adódó problémákért. Ide értjük azokat a hibákat és az azokból származó problémákat is, amelyek harmadik fél, pl. külső tárhely-szolgáltató vagy internet-szolgáltató rendszerében keletkeztek.

6.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból keletkezett, a rendszert külső támadásból ért (pl. hacker támadás) vagy erre a célra fejlesztett szoftver által okozott károkért, az ezek következményeként nyilvánosságra kerülő, a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokért, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésért. Ilyen esetekben csakis kizárólag az ezzel összefüggésbe hozható elkövetőt terheli felelősség.

6.3. A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett linkeken (hivatkozás) elérhető más weblapok tartalmáért, és azok biztonságosságért, az ott megadott adatok védelméért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Weboldalon hivatkozott más oldal vagy a hivatkozás sérti a hatályos jogszabályokat vagy harmadik személy jogait, a Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett hivatkozást azonnal eltávolítja.

A Weboldalon megosztott tartalmak nem tekinthetők tudományosan elfogadott, bizonyított és hiteles tényeknek. Azok esetleges kipróbálása mindenki saját felelősségére történik.

7.     Szellemi tulajdon és saját szerzői jogok

7.1. A weboldal teljes tartalma, beleértve annak minden elemét, pl. logókat, grafikákat, videókat, adatbázisokat stb., a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és az ezekkel kapcsolatos szerzői jogok a Szolgáltatót illetik meg.

7.2. A Weboldal bármely részének másolása, annak más weblapba történő beillesztése, és egyéb más formában való felhasználása csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehetséges.

8.     A Weboldalra mutató külső hivatkozások (linkek)

8.1. A Weboldal linkjét, beleértve bármely aloldalának elérését külső weboldalakon és közösségi oldalakon elhelyezni csak abban az esetben lehetséges, ha az nem sérti a Weboldal és Szolgáltató érdekeit.

8.2. A Weboldal linkjét, beleértve bármely aloldalának elérését kártékony weboldalra elhelyezni tilos!

8.3. Ártó, szándékos károkozás céljából más weboldalakon a Faterok.hu Weboldalra illetve annak bármely aloldalára mutató linkek elhelyezése büntetőjogi feljelentést von maga után.

9.     Adatkezelés

9.1. A Szolgáltató, mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok biztonságát és kijelenti, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés során betartja a hatályos jogszabályokban leírtakat, és a személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan intézkedést, mellyel a kezelt adatok biztonságát garantálni tudja.

9.2. A személyes adatok használatát a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója szabályozza, melyet a nyilatkozatok aloldalon megtekinthet.

9.3. A Weboldal látogatásával minden Felhasználó aláveti magát az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

10. A Weboldal tárhely szolgáltatója

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Weboldal: https://www.mhosting.hu

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Minden módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.2. Jelen Jogi nyilatkozatot az Európai Unió, illetve Magyarország hatályos jogszabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Budapest, 2018. november 18.